Eindspel tot 1400 elo

Naar Eindspel Overzicht

Koning + pion tegen Koning alleen

Hier kun je verschillende oefeningen doen door tegen de computer te spelen.
Links staat de stelling die je moet spelen.
De pion moet proberen te promoveren. De koning-alleen moet voor remise gaan

Regels oppositie
<----- Diegene aan zet en heeft een oneven aantal velden tussen de konigen, heeft niet de oppositie

Verre oppositie. Wit aan zet op a1 moet hier een rechthoek maken zodat de hoeken ----->
van die rechthoek alle 4 de kleur hebben van het veld waar de zwarte koning staat.
Zwart aan zet tegen een toren-pion is altijd remise.
Steeds pendelen tussen g8 en h8. Dit resulteert in pat.
oefening 1 op12no2.me
oefening 1 chess.com
Zwart aan zet houdt remise
Voor de pion blijven staan of de oppositie nemen. Dan wordt het remise
oefening 2
Witte Koning 1 veld voor pion
Diegene die de oppositie opgeeft, verliest (of moet een remise toestaan)
oefening 3 zwart aan zet
Wit heeft oppositie opgegeven
oefening 4 wit aan zet
zwart gaf oppositie op
Witte Koning 2 velden voor pion
Dit wint wit altijd of hij aan zet is of niet
oefening 5 wit aan zet

oefening 6 zwart aan zet, koning naar d7
Vos in het kippenhok
Hoewel de linkerpion er duidelijk niet door komt, moet wit wel winnen
door met de koning op het juiste moment naar de andere kant te switchen.
Voorbeeld hoe het werkt

oefening 7
Diepvries (als 1 pion er twee tegenhoudt)
Wit kan remise houden als hij een vrijpion maakt.(h4 en g4).
Het gaat mis als wit g4 speelt en zwart de 2 pionnen tegenhoudt.
oefening 8
wit maakt de fout door g4 te spelen en zwart moet dit winnen. Vos in ....... (oefening met zwart)

oefening 9
wit speelt korrekt h4 en zwart kd5 en wit moet hier remise houden.

oefening 10
wit speelt korrekt h4 en zwart maakt de fout kb6 en wit moet hier winnen
Training
Wit aan zet wint. Hoe?
test1
Zwart houdt remise bij wit aan zet.
Wit wint bij zwart aan zet
test2 wit heeft ke5 gezet
test2a zwart heeft ke7 gezet
Wit wint ook als zwart aan zet is
test3
Wit moet in deze stelling winnen
Voorbeeld hoe het werkt

test4
Wit aan zet moet in deze stelling winnen. Zwart aan zet houdt remise

test5 wit aan zet
test6 zwart aan zet